Blog „Fit Fit Fit“

Kdyby Dr. Miroslav Tyrš mohl znát V.I. Lenina, možná by se neproslavil heslem Přeskoč, přelez, ale nepodlez, ale třeba parafrází citátu Učit se, učit se, učit se, který by v jeho případě mohl znít třeba: Buď fit, buď fit, buď fit! To je heslo, ke kterému se hlásíme a které je také ústředním motivem našeho nového blogu. Pokračování »